Vocales

Dr. D. Marcos Gabriel García López

Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar. Centro de Saúde de Noia. A Coruña.

Biografía

Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela en 2013.